Über uns


Das Team der Mobilboxx Europe GmbH

Wolfgang Herrms
Wolfgang Herrms Geschäftsführer

Telefon: + 49 (0) 40/8669 104-12
E-Mail:

Bild folgt
Klaus D. Köncke Geschäftsführer

Telefon: + 49 (0) 40/8669 104-11
E-Mail:

Franziska Köncke Marketing

Telefon: + 49 (0) 40/8669 104-13
E-Mail:

Svenja Backhaus Operations

Telefon: + 49 (0) 40/8669 104-14
E-Mail:

Marion Prehn Finanzabteilung

Telefon: + 49 (0) 40/8669 104-15
E-Mail: